Családi adókedvezmény 2024 - Mennyi családi adókedvezmény jár 2024-ben?

Családi adókedvezmény 2024. Ki veheti igénybe a családi adókedvezményt 2024-ben? Mennyi családi adókedvezmény vehető igénybe 2024-ben? A családi adókedvezmény 2024 összege kedvezményezett eltartottanként 2024 évben. Családi adókedvezmény 2024 jogszabályi, törvényi háttér. Hogyan vehető igénybe a 2024 évi családi adókedvezmény? Családi adókedvezmény kalkulátor 2024.

Családi adókedvezmény 2024 - Mennyi családi adókedvezmény jár 2024-ben?

Ki veheti igénybe a kedvezményt 2024-ben?

Az a magánszemély, aki családi pótlékra jogosult, például:

- a házastársként, élettársakként együtt élő vér szerinti szülők,

- a szülővel együtt élő élettárs is, aki az érintett gyermekkel közös lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a szülővel élettársként legalább 1 éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy

- aki a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát a családi pótlék kérelmezése előtt legalább egy évvel kiállított közokirattal igazolja.

A gyermeküket jogerős bírósági döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján felváltva gondozó szülők, akik 50-50 százalékban jogosultak a családi kedvezményre, ha a családi pótlék összegének megosztását a családtámogatási szerv a szülők közös kérelmére határozattal megállapította és 50-50 százalékos arányban folyósítja.

családi adókedvezmény 2024 évben

- A kedvezményt a gyermeket felváltva gondozó szülők egymás között közösen nem érvényesíthetik, viszont a jelenlegi házastársukkal az általuk érvényesíthető kedvezményt közösen is igénybe vehetik.

A családi pótlékra jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastárs.

- Év közben is érvényesítheti a családi adókedvezményt az a magánszemély, aki nem jogosult ugyan családi pótlékra, de az arra jogosult házastársával közös háztartásban él. Például, ha a házastársak közül az egyik nevelőszülő, a vonatkozó szabályok alapján csak ő jogosult a nevelt gyermek után családi pótlékra, viszont házastársa is jogosult a házastársa által nevelt gyermek után járó családi kedvezmény érvényesítésére, így adóelőleg-nyilatkozatot tehet.

A várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa.

- A várandós nővel közös háztartásban élő élettárs a várandósság ideje alatt nem jogosult a kedvezményre, így azt év közben az élettársak nem érvényesíthetik közösen, viszont a várandós nőnek járó kedvezményt a várandós nő a bevallásában megoszthatja élettársával.

A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek, továbbá a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

- Esetükben saját maga vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül közös döntéssel kiválasztott magánszemély érvényesíthet családi kedvezményt.

2024 évi családi adókedvezmény összege és igénylése

- Hozzátartozónak kell tekinteni a gyermek szüleinek hozzátartozóit is, így például az elhunyt szülő testvére is érvényesítheti a kedvezményt a vele közös háztartásban élő árván maradt gyermek után.

Az a magánszemély is érvényesítheti a családi kedvezményt, aki bármely külföldi állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult, ha az egyéb jogszabályi feltételek teljesülnek.

Mennyi családi adókedvezmény vehető igénybe 2024-ben?

A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkenti. Az adóelőleg-nyilatkozat alapján a munkáltató, rendszeres bevételt juttató kifizető az adóév folyamán az adóelőleg megállapításakor figyelembe veszi a családi kedvezményt.

Az igénybe vehető családi kedvezmény összege az eltartottak és a kedvezményezett eltartottak számától függ.

mennyi családi adókedvezmény jár 2024 - ben?

Kedvezményezett eltartott:

- aki után a magánszemély a Cst. szerint családi pótlékra jogosult,

- aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,

- a rokkantsági járadékban részesülő személy,

- a magzat a fogantatás 91. napjától a világra jöttét megelőző hónapig az erről szóló orvosi igazolás alapján.

Eltartott:

a kedvezményezett eltartott,

- az, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne, akkor is,

- ha a kedvezményezett eltartott után nem családi pótlékot, hanem rokkantsági járadékot folyósítanak,

- ha a kedvezményezett eltartott után családi pótlékot nem állapítanak meg,

- vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja, például tartósan beteg gyermek után járó emelt összegű családi pótlék.

A családi adókedvezmény 2024 összege kedvezményezett eltartottanként havonta:

- ha egy eltartott van a családban 66 670 forint,

- ha két eltartott van a családban 133 330 forint,

- ha három vagy annál több eltartott van a családban 220 000 forint.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a családi kedvezmény igénybevételével kedvezményezett eltartottanként havonta:

- ha egy eltartott van a családban 10 ezer forinttal,

- ha két eltartott van a családban 20 ezer forinttal,

- ha három vagy több eltartott van a családban 33 ezer forinttal

magasabb összegű nettó kereset áll a családok rendelkezésére - olvashatjuk a NAV hivatalos oldalán.

A felváltva gondozott gyermek után saját eltartottjaik számától függően 33 335 (a 66 670 fele), 66 665 (a 133 330 fele), vagy 110 000 (a 220 000 fele) forintot érvényesíthetnek.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kedvezményezett eltartott gyermek után a családi kedvezmény havi összege 66 670 forinttal emelt összegben vehető igénybe.

családi kedvezmény havi összege 2024

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az, aki:

- tizennyolc évesnél fiatalabb, és a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,

- tizennyolc évesnél idősebb, és a tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének betöltése előtt sem haladja meg az 50 százalékos mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

Jogszabályi háttér:

[1] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. §-a.

[2] A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményről szóló 597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet.

[3] A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. (a továbbiakban: Cst.) 4. § f) pontja.

Milyen jövedelmek után vehető igénybe a családi adókedvezmény 2024 évben?

A magánszemély a családi kedvezménnyel az összevont adóalapját csökkentheti. Az összevont adóalap része az önálló tevékenységből származó jövedelem:

- például egyéni vállalkozásból, őstermelői tevékenységből, bérbeadásból származó jövedelem stb.,

- a nem önálló tevékenységből származó jövedelem, például: munkabér, adóköteles társadalombiztosítási ellátás, ezen belül a gyermekgondozási díj.

Mikor vehető igénybe a családi járulékkedvezmény 2024-ben?

A magánszemély az őt megillető családi kedvezményt a biztosítottként fizetendő társadalombiztosítási járulékból is elszámolhatja, ha azt az szja-alapból, adóelőleg-alapból nem lehetett teljes összegben érvényesíteni.

A családi járulékkedvezmény összege a családi adókedvezmény adóalappal, adóelőleg-alappal szemben nem érvényesített részének a 15 százaléka, de legfeljebb a magánszemély által fizetendő tb-járulék (bizonyos esetekben nyugdíjjárulék) összege.

A családi járulékkedvezményt a munkáltató, kifizető automatikusan figyelembe veszi, ha a magánszemély az adóelőleg-nyilatkozaton a családi kedvezmény érvényesítéséről nyilatkozik. Az adóelőleg-nyilatkozat nyomtatványán a magánszemély azt is kérheti, hogy a járulékkedvezményt a munkáltató, kifizető ne érvényesítse és a családi kedvezményre jogosító keretből csak azt az összeget számolja el, ami az szja-előlegből érvényesíthető.

hogyan vehető igénybe a családi adókedvezmény 2024-ben, családi kedvezmény kalkulátor 2024

Hogyan vehető igénybe a 2024 évi családi adókedvezmény?

A kedvezmény igénybe vehető:

- év közben, a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek adott adóelőleg-nyilatkozattal,

továbbá

- az adóévre vonatkozó szja-bevallásban is.

Az adóelőleg-nyilatkozatot legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet kitölteni és beküldeni a NAV-hoz, de a nyilatkozatok kitölthetők és leadhatók papíralapon is a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek.

A szülővel közös háztartásban élő, családi kedvezményre nem jogosult élettárssal a kedvezmény év közben közösen nem érvényesíthető, viszont az év végi szja-bevallásban a kedvezmény az élettárssal megosztható. Például megoszthatja a családi kedvezményt az szja-bevallásban az anya az élettársával, ha a korábbi kapcsolatából származó gyermekét élettársával közösen neveli. 

Ha a családi kedvezményre több magánszemély jogosult, az adólelőleg-nyilatkozaton és az szja-bevallásban közösen kell nyilatkozniuk a kedvezmény érvényesítéséről, akkor is, ha a kedvezményt teljes egészében a jogosultak egyike érvényesíti. Nem kell közös adóelőleg-nyilatkozatot benyújtani a felváltva gondozott gyermek vér szerinti szüleinek, mert ők a kedvezmény 50-50 százalékát a másik szülőtől függetlenül érvényesíthetik. Ha az őket megillető kedvezményt jelenlegi házastársukkal közösen érvényesítik, akkor jelenlegi házastársukkal kell közös adóelőleg-nyilatkozatot tenniük.

Hogyan vehető igénybe együtt, többféle szja-kedvezmény?

A kedvezményeket a következő sorrendben lehet igénybe venni:

- Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

- 25 év alatti fiatalok kedvezménye

- 30 év alatti anyák kedvezménye

- Személyi kedvezmény

- Első házasok kedvezménye

- Családi kedvezmény

- Családi járulékkedvezmény

Kapcsolódó cikkek:

Családi pótlék 2024

Erőteljesebb világgazdasági növekedés várható az idén

A korábban vártnál erőteljesebb világgazdasági növekedést valószínűsít az idei évre a Fitch Ratings hétfőn ismertetett legfrissebb globális előrejelzése, elsősorban az európai gazdaságok kilátásának jelentős javulása, a kínai exportszektor élénkülése és a feltörekvő térség keresletének erősödő lendülete miatt.
2024. 06. 18. 10:30
Megosztás:

Így verik át most a csalók a cégeket és lopják el a pénzt a bankszámlákról

Már nem a bankot, hanem közvetlenül az ügyfelet rabolják ki a bűnözők. Egyre több az áldozat és az elbukott pénz is. Egy átlagos bankszámla-tulajdonos magánszemély 1,3 milliót, egy átlagos vállalkozás 31 millió forintot veszített az első negyedévben, ha bedőlt a csalóknak - derül ki a Bank360.hu elemzéséből.
2024. 06. 18. 10:00
Megosztás:

Pluszban nyithat a tőzsde

A kedvező nemzetközi befektetői hangulat hatására emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BUX 175,35 pontos, 0,25 százalékos emelkedéssel 69 711,91 ponton zárt hétfőn.
2024. 06. 18. 09:35
Megosztás:

Itt az új otthonfelújítási támogatás feltételei

Az Energiaügyi Minisztérium közleményében 2024. június 17-e délutánra ígérte a régen várt új Otthonfelújítási program részletes igénylési feltételeinek megjelenését. A program több ponton változott, amely az igénylőknek kedvez majd.
2024. 06. 18. 09:00
Megosztás:

Így alakult a forint reggelre

Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a hétfő esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
2024. 06. 18. 08:30
Megosztás:

A sikeres zöld átállás megvalósításához fontos, hogy az európai gazdaság versenyképes maradjon

A sikeres zöld átállás megvalósításához fontos, hogy az európai gazdaság versenyképes maradjon - jelentette ki Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium (EM) környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára hétfőn az MTI-nek adott nyilatkozatában.
2024. 06. 18. 08:00
Megosztás:

Mémcoin mánia közeledik: Az elemzők a Flokit, a dogwifhat-et és az Angry Pepe Forkot ajánlják óriási profitokért

A mémcoin piac hatalmas konszolidáción megy keresztül, amely az elkövetkező hetekben óriási árfolyam-emelkedéshez vezethet. Szerencsére a befektetők számára a piaci szakértők három mémcoin óriást választottak ki, amelyek jelentős profitot hozhatnak ebben az időszakban.
2024. 06. 18. 07:06
Megosztás:

Az Y és Z generációs munkavállalók preferenciái: munka-magánélet egyensúlya és értékeket támogató munkahelyek

A Deloitte 2024-es, immár 13. éve megjelenő Global Gen Z and Millennial kutatása világszerte 44 országban közel 23 ezer válaszadó bevonásával vizsgálta az Y és Z generációs munkavállalók munkához és munkahelyhez fűződő viszonyát. A felmérés betekintést nyújt abba, miként boldogulnak az Y és Z generáció tagjai a mai, gyorsan változó világban, és miként próbálják megőrizni értékeiket a munkahelyi és társadalmi környezetben.
2024. 06. 18. 07:00
Megosztás:

Az Ubernek is oda kell figyelni az adózásra

Az Uber Budapestre érkezése valószínűleg sok tekintetben át fogja rendezni a jelenlegi piacot. Eddig 2500 sofőr jelentkezett, akik vélhetően egyéni vállalkozóként vagy kisebb cégként fognak taxizni az új színekben.
2024. 06. 18. 06:30
Megosztás:

A 15 éves mélypont után már javulóban a hangulat az ingatlanpiacon

Mostanra jelentős mértékben enyhült a 2023-ban jellemző depressziós hangulat a hazai ingatlanpiacon, ugyanakkor a forgalom még nem érte el az egy-két évvel ezelőtt jellemző szintet. Az ingatlanközvetítők szavaiból az rajzolódik ki, hogy a kereslet növekedésének legfőbb oka a hitelre vásárló vevők visszatérése volt.
2024. 06. 18. 05:00
Megosztás:

A Raboo uralja a mémérme piacot, tudja-e tartani a lépést a Dogecoin és a Pepe?

A héten eddig hullámvölgyek jellemezték az Ethereum hálózatot, mivel néhány ETH-hoz kapcsolódó token profitot termelt. A Dogecoin (DOGE) és a Pepe Coin (PEPE) azonban a piac általános visszaesésének áldozatául esett, és a befektetők még mindig bizonytalanok az úttörő mémérme jövőjével kapcsolatban.
2024. 06. 18. 04:00
Megosztás:

A NATO tagjainak kétharmada teljesíti idén a 2 százalékos védelmi kiadási elvárást

A NATO főtitkára szerint az észak-atlanti szövetség több mint 20 tagállama teljesíti idén az elvárt 2 százalékos GDP-arányos védelmi költségvetési kiadást.
2024. 06. 18. 03:30
Megosztás:

Friss kutatás: A magyarok többsége csökkentette otthona hőmérsékletét a téli időszakban

A magyar háztartások több mint fele rendelkezik már klímaberendezéssel, de a legtöbben a készülékeket csak hűtésre használják. Egy friss kutatásból az is kiderült, hogy a megemelkedett rezsiköltségek miatt a téli időszakban a megkérdezettek csaknem kétharmada csökkentette otthonában a hőmérsékletet.
2024. 06. 18. 03:00
Megosztás:

Eltűnik sok termék a Dohányboltokból a jogszabály miatt - siess, ha ezt szívod!

Az év végéig számos termék eltűnhet a dohányboltok polcairól, de a dohányipari szereplők szerint nincs ok a pánikvásárlásokra.
2024. 06. 18. 02:00
Megosztás:

Miért váltanak a Binance Coin (BNB) tulajdonosok a Rollblock (RBLK) kriptovalutára a magasabb hozamok érdekében?

A Binance Coin (BNB) tulajdonosok mostanában egy figyelemre méltó tendenciát mutatnak, egyre többen váltanak Rollblock (RBLK) kriptovalutára a nagyobb profit reményében.
2024. 06. 18. 01:30
Megosztás:

Változás a Dohányboltokban! Hány cigi lesz mostantól egy dobozban a Magyar Közlöny szerint?

Hétfőn a Magyar Közlönyben megjelent a dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság részletes szabályairól szóló kormányrendelet módosítása, amely különösen a nikotinpárnák – hivatalos nevükön nikotintasakok – fogyasztóit és gyártóit érinti. Mindemellett a Kormány döntött arról is, hogy hány szál cigaretta lehet egy dobozban.
2024. 06. 18. 01:00
Megosztás:

Már csak egy heted van: zárul a 4 milliós Sealana előértékesítés

A Solana mém érme Sealana ($SEAL) nagy lendülettel fordul rá az előértékesítés utolsó hetére, hiszen már több mint 4 millió dollárnyi befektetést gyűjtött.
2024. 06. 18. 00:01
Megosztás:

Pluszban zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói

Emelkedéssel zártak hétfőn a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2024. 06. 17. 23:30
Megosztás:

Sikeresen zárult az idei Digitális Témahét

Sikeresen zárult az idén kilencedik alkalommal megtartott Digitális Témahét, melynek ünnepélyes záróeseményén a pályázók értékes díjakat vehettek át - közölte az Ökumenikus Segélyszervezet hétfőn az MTI-vel.
2024. 06. 17. 22:30
Megosztás:

A globális üzleti szektor szerint enyhült a közel-keleti válság eszkalációjának kockázata

A globális vállalati szektor szereplői szerint számottevően enyhült a közel-keleti válság eszkalációjának kockázata.
2024. 06. 17. 22:00
Megosztás: