Családi adókedvezmény 2024 - Mennyi családi adókedvezmény jár 2024-ben?

Családi adókedvezmény 2024. Ki veheti igénybe a családi adókedvezményt 2024-ben? Mennyi családi adókedvezmény vehető igénybe 2024-ben? A családi adókedvezmény 2024 összege kedvezményezett eltartottanként 2024 évben. Családi adókedvezmény 2024 jogszabályi, törvényi háttér. Hogyan vehető igénybe a 2024 évi családi adókedvezmény? Családi adókedvezmény kalkulátor 2024.

Családi adókedvezmény 2024 - Mennyi családi adókedvezmény jár 2024-ben?

Ki veheti igénybe a kedvezményt 2024-ben?

Az a magánszemély, aki családi pótlékra jogosult, például:

- a házastársként, élettársakként együtt élő vér szerinti szülők,

- a szülővel együtt élő élettárs is, aki az érintett gyermekkel közös lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a szülővel élettársként legalább 1 éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy

- aki a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát a családi pótlék kérelmezése előtt legalább egy évvel kiállított közokirattal igazolja.

A gyermeküket jogerős bírósági döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján felváltva gondozó szülők, akik 50-50 százalékban jogosultak a családi kedvezményre, ha a családi pótlék összegének megosztását a családtámogatási szerv a szülők közös kérelmére határozattal megállapította és 50-50 százalékos arányban folyósítja.

családi adókedvezmény 2024 évben

- A kedvezményt a gyermeket felváltva gondozó szülők egymás között közösen nem érvényesíthetik, viszont a jelenlegi házastársukkal az általuk érvényesíthető kedvezményt közösen is igénybe vehetik.

A családi pótlékra jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastárs.

- Év közben is érvényesítheti a családi adókedvezményt az a magánszemély, aki nem jogosult ugyan családi pótlékra, de az arra jogosult házastársával közös háztartásban él. Például, ha a házastársak közül az egyik nevelőszülő, a vonatkozó szabályok alapján csak ő jogosult a nevelt gyermek után családi pótlékra, viszont házastársa is jogosult a házastársa által nevelt gyermek után járó családi kedvezmény érvényesítésére, így adóelőleg-nyilatkozatot tehet.

A várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa.

- A várandós nővel közös háztartásban élő élettárs a várandósság ideje alatt nem jogosult a kedvezményre, így azt év közben az élettársak nem érvényesíthetik közösen, viszont a várandós nőnek járó kedvezményt a várandós nő a bevallásában megoszthatja élettársával.

A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek, továbbá a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

- Esetükben saját maga vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül közös döntéssel kiválasztott magánszemély érvényesíthet családi kedvezményt.

2024 évi családi adókedvezmény összege és igénylése

- Hozzátartozónak kell tekinteni a gyermek szüleinek hozzátartozóit is, így például az elhunyt szülő testvére is érvényesítheti a kedvezményt a vele közös háztartásban élő árván maradt gyermek után.

Az a magánszemély is érvényesítheti a családi kedvezményt, aki bármely külföldi állam jogszabálya alapján családi pótlékra, rokkantsági járadékra, vagy más hasonló ellátásra jogosult, ha az egyéb jogszabályi feltételek teljesülnek.

Mennyi családi adókedvezmény vehető igénybe 2024-ben?

A családi kedvezmény az összevont adóalapot csökkenti. Az adóelőleg-nyilatkozat alapján a munkáltató, rendszeres bevételt juttató kifizető az adóév folyamán az adóelőleg megállapításakor figyelembe veszi a családi kedvezményt.

Az igénybe vehető családi kedvezmény összege az eltartottak és a kedvezményezett eltartottak számától függ.

mennyi családi adókedvezmény jár 2024 - ben?

Kedvezményezett eltartott:

- aki után a magánszemély a Cst. szerint családi pótlékra jogosult,

- aki a családi pótlékra saját jogán jogosult,

- a rokkantsági járadékban részesülő személy,

- a magzat a fogantatás 91. napjától a világra jöttét megelőző hónapig az erről szóló orvosi igazolás alapján.

Eltartott:

a kedvezményezett eltartott,

- az, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető vagy figyelembe vehető lenne, akkor is,

- ha a kedvezményezett eltartott után nem családi pótlékot, hanem rokkantsági járadékot folyósítanak,

- ha a kedvezményezett eltartott után családi pótlékot nem állapítanak meg,

- vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja, például tartósan beteg gyermek után járó emelt összegű családi pótlék.

A családi adókedvezmény 2024 összege kedvezményezett eltartottanként havonta:

- ha egy eltartott van a családban 66 670 forint,

- ha két eltartott van a családban 133 330 forint,

- ha három vagy annál több eltartott van a családban 220 000 forint.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a családi kedvezmény igénybevételével kedvezményezett eltartottanként havonta:

- ha egy eltartott van a családban 10 ezer forinttal,

- ha két eltartott van a családban 20 ezer forinttal,

- ha három vagy több eltartott van a családban 33 ezer forinttal

magasabb összegű nettó kereset áll a családok rendelkezésére - olvashatjuk a NAV hivatalos oldalán.

A felváltva gondozott gyermek után saját eltartottjaik számától függően 33 335 (a 66 670 fele), 66 665 (a 133 330 fele), vagy 110 000 (a 220 000 fele) forintot érvényesíthetnek.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kedvezményezett eltartott gyermek után a családi kedvezmény havi összege 66 670 forinttal emelt összegben vehető igénybe.

családi kedvezmény havi összege 2024

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az, aki:

- tizennyolc évesnél fiatalabb, és a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,

- tizennyolc évesnél idősebb, és a tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67 százalékban elvesztette, legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének betöltése előtt sem haladja meg az 50 százalékos mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

Jogszabályi háttér:

[1] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. §-a.

[2] A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményről szóló 597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet.

[3] A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. (a továbbiakban: Cst.) 4. § f) pontja.

Milyen jövedelmek után vehető igénybe a családi adókedvezmény 2024 évben?

A magánszemély a családi kedvezménnyel az összevont adóalapját csökkentheti. Az összevont adóalap része az önálló tevékenységből származó jövedelem:

- például egyéni vállalkozásból, őstermelői tevékenységből, bérbeadásból származó jövedelem stb.,

- a nem önálló tevékenységből származó jövedelem, például: munkabér, adóköteles társadalombiztosítási ellátás, ezen belül a gyermekgondozási díj.

Mikor vehető igénybe a családi járulékkedvezmény 2024-ben?

A magánszemély az őt megillető családi kedvezményt a biztosítottként fizetendő társadalombiztosítási járulékból is elszámolhatja, ha azt az szja-alapból, adóelőleg-alapból nem lehetett teljes összegben érvényesíteni.

A családi járulékkedvezmény összege a családi adókedvezmény adóalappal, adóelőleg-alappal szemben nem érvényesített részének a 15 százaléka, de legfeljebb a magánszemély által fizetendő tb-járulék (bizonyos esetekben nyugdíjjárulék) összege.

A családi járulékkedvezményt a munkáltató, kifizető automatikusan figyelembe veszi, ha a magánszemély az adóelőleg-nyilatkozaton a családi kedvezmény érvényesítéséről nyilatkozik. Az adóelőleg-nyilatkozat nyomtatványán a magánszemély azt is kérheti, hogy a járulékkedvezményt a munkáltató, kifizető ne érvényesítse és a családi kedvezményre jogosító keretből csak azt az összeget számolja el, ami az szja-előlegből érvényesíthető.

hogyan vehető igénybe a családi adókedvezmény 2024-ben, családi kedvezmény kalkulátor 2024

Hogyan vehető igénybe a 2024 évi családi adókedvezmény?

A kedvezmény igénybe vehető:

- év közben, a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek adott adóelőleg-nyilatkozattal,

továbbá

- az adóévre vonatkozó szja-bevallásban is.

Az adóelőleg-nyilatkozatot legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet kitölteni és beküldeni a NAV-hoz, de a nyilatkozatok kitölthetők és leadhatók papíralapon is a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek.

A szülővel közös háztartásban élő, családi kedvezményre nem jogosult élettárssal a kedvezmény év közben közösen nem érvényesíthető, viszont az év végi szja-bevallásban a kedvezmény az élettárssal megosztható. Például megoszthatja a családi kedvezményt az szja-bevallásban az anya az élettársával, ha a korábbi kapcsolatából származó gyermekét élettársával közösen neveli. 

Ha a családi kedvezményre több magánszemély jogosult, az adólelőleg-nyilatkozaton és az szja-bevallásban közösen kell nyilatkozniuk a kedvezmény érvényesítéséről, akkor is, ha a kedvezményt teljes egészében a jogosultak egyike érvényesíti. Nem kell közös adóelőleg-nyilatkozatot benyújtani a felváltva gondozott gyermek vér szerinti szüleinek, mert ők a kedvezmény 50-50 százalékát a másik szülőtől függetlenül érvényesíthetik. Ha az őket megillető kedvezményt jelenlegi házastársukkal közösen érvényesítik, akkor jelenlegi házastársukkal kell közös adóelőleg-nyilatkozatot tenniük.

Hogyan vehető igénybe együtt, többféle szja-kedvezmény?

A kedvezményeket a következő sorrendben lehet igénybe venni:

- Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

- 25 év alatti fiatalok kedvezménye

- 30 év alatti anyák kedvezménye

- Személyi kedvezmény

- Első házasok kedvezménye

- Családi kedvezmény

- Családi járulékkedvezmény

Kapcsolódó cikkek:

Családi pótlék 2024

Íme két kriptopénz, amik most különösen jól teljesítenek

A sokak által ismert és szeretett zöld békás PEPE token értéke mindössze egyetlen hét alatt 55 százalékkal növekedett.
2023. 12. 08. 00:01
Megosztás:

ICCO World PR-jelentés: első helyen az ESG és az MI

Az ESG területére várják a legtöbb befektetést 2024-ben, emellett a mesterséges intelligenciával kapcsolatos képességek elsajátítását tartják a legfontosabbnak a globális PR-iparág vezető szakértői a jövőre nézve – derült ki az ICCO „World PR Report 2023-2024” című új jelentéséből.
2023. 12. 07. 23:30
Megosztás:

Vegyes munkaerőpiaci adatok érkeztek az USA-ból

Az amerikai székhelyű vállalatok novemberben 45.510 munkahely megszüntetését jelentették be, ami növekedést jelent az októberi 36.836 után.
2023. 12. 07. 23:00
Megosztás:

Beiktatták az új parlamentet Hollandiában

Két héttel a választások után Hollandiában beiktatták az új parlamentet, amely 68 új képviselővel kezdte meg a munkáját szerdán.
2023. 12. 07. 22:30
Megosztás:

Hatékonyan élénkíti a gazdaságot a Baross Gábor Tőkeprogram

Javult a tőzsdei likviditás és számos zöld ingatlanberuházás előkészítése kezdődött meg a Baross Gábor Tőkeprogram 164 milliárd forintos keretösszegű ingatlan- és értékpapíralapok alprogramjainak köszönhetően. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Tőkeholding (NTH) által kidolgozott program hozzájárul a gazdasági növekedés helyreállításához, a versenyképesség növeléséhez és a munkahelyek megvédéséhez.
2023. 12. 07. 22:00
Megosztás:

Gyenge adatok a puttonyban: kisker. forgalom és ipari termelés

Ma reggel kiskereskedelmi forgalmi és ipari termelési adatokat tett közzé a Központi Statisztikai Hivatal az idei tizedik hónapra vonatkozóan. A fogyasztási indikátor naptárhatástól megtisztított mutatója javult: 6,5 százalékkal esett az éves index októberben, havi alapon enyhén mérséklődött a volumen. Az élelmiszer jellegű üzletek eladásainak mérséklődése 1,9, a tartós cikkeké 5,1 százalékra csökkent, ugyanakkor az üzemanyag-forgalom 21,1 százalékkal zuhant az idei tizedik hónapban az előző év azonos időszakához viszonyítva. 2023. január–októberben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 9,0%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakinál.
2023. 12. 07. 21:30
Megosztás:

Nőtt a külföldi cégek száma az orosz piacon

Közel másfélezerrel nőtt az Oroszországban működő külföldi vállalatok száma 2022 március elejétől idén novemberig - jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök csütörtökön a VTB bank Oroszország hív! elnevezésű moszkvai fórumán.
2023. 12. 07. 21:00
Megosztás:

Megoldást találtak a vörösiszap újrahasznosítására

Egy öttagú magyar konzorcium mintegy ötévnyi kutatómunkával új technológiát fejlesztett ki a bauxitmaradvány (vörösiszap) újrahasznosítására egy uniós projektben, és az így készült betontermékek gyártása már el is elkezdődött - tájékoztatta az MTI-t Penk Márton, a konzorciumot vezető Martin Metals Kft. ügyvezető igazgatója. Az 1,48 milliárd forint összértékű K+F fejlesztéshez egymilliárd forintos uniós támogatást nyertek el.
2023. 12. 07. 20:30
Megosztás:

Hatékonynak bizonyult a Baross Gábor Tőkeprogram

Hatékonyan élénkíti a gazdaságot a Baross Gábor Tőkeprogram, hozzájárul a versenyképesség növeléséhez, valamint a munkahelyek megvédéséhez is - ismerteti a Nemzeti Tőkeholding (NTH) az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.
2023. 12. 07. 20:00
Megosztás:

Vegyesen változott a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
2023. 12. 07. 19:30
Megosztás:

Alacsony forgalomban alig változott a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 22,77 pontos, 0,04 százalékos csökkenéssel, 58 424,86 ponton zárt csütörtökön.
2023. 12. 07. 19:00
Megosztás:

Mínuszban zártak az európai tőzsdék

Gyengüléssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön.
2023. 12. 07. 18:30
Megosztás:

Kevés szelídgesztenye termett az idén

Nem kedvezett az idei időjárás a szelídgesztenyének, Magyarországon és Európa főbb termővidékein is alacsonyak a hozamok - derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) körképéből.
2023. 12. 07. 18:00
Megosztás:

Szerb és szlovén partnerségben erősíti szerepét a magyar áramtőzsde

Magyar-szerb-szlovén együttműködésben közös regionális villamos energia tőzsde kezdi meg működését 2024-ben - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) csütörtökön.
2023. 12. 07. 17:30
Megosztás:

Allianz: 10-ből 6 elektromos autó céges

Az elektromos hajtású járművek iránti kereslet folyamatosan nő hazánkban – a Belügyminisztérium legfrissebb statisztikáialapján 82 277gépkocsi közlekedik zöld rendszámmal a magyar utakon. Az e-autók számával párhuzamosan a rájuk szabott biztosításokra is nő a kereslet. Az Allianz egy éve vezette be elektromos gépjárművekre szabott biztosítási fedezeteit, melynek alkalmából összegyűjtötte az elmúlt év statisztikáit és tapasztalatait.
2023. 12. 07. 17:00
Megosztás:

Pluszban indítottak az amerikai tőzsdék

Erősödéssel nyitottak az amerikai értékpapírpiacok csütörtökön.
2023. 12. 07. 16:30
Megosztás:

Felvették a fegyvert a nagybankok

Az amerikai szuperbankok az eddigi legagresszívebb módon támadták a Fehér Ház azon tervét, amely az eddiginél több tartalék félretételére kényszerítené őket.
2023. 12. 07. 16:00
Megosztás:

Visszaesett az euróövezeti GDP

Csökkent negyedéves bázison az euróövezeti bruttó hazai termék (GDP) az EU statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtökön publikált végleges adatai alapján.
2023. 12. 07. 15:30
Megosztás:

Csökkent a 12 hónapos kincstárjegy aukciós átlaghozama

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 25 milliárd forintért hirdetett meg jegyzésre 12 hónapos diszkont kincstárjegyet a csütörtöki aukción.
2023. 12. 07. 15:00
Megosztás:

Uniós forrásból korszerűsítették a hódmezővásárhelyi kórházat

Uniós támogatással korszerűsítették a hódmezővásárhelyi kórházat, a román-magyar Interreg programnak köszönhetően bővítették a páciensek széles körét érintő betegségek szűrési programját is - közölte a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója csütörtökön.
2023. 12. 07. 14:30
Megosztás: