Ahogy még nem gondoltál az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásokra

Az egész Európát sújtó energiaügyi válsághelyzet és az ebből fakadó energiaár-emelkedés miatt egyre több magyar vállalkozás gondolkozik el azon, hogy – hosszútávú költségeit csökkentve – energiahatékonysági célokat szolgáló beruházást, felújítást hajtson végre. A Grant Thornton szerint a beruházási költség megtérülése szempontjából érdemes tisztában lenni azzal, hogy az energiahatékonyság növelése olyan cél, amelyet a magyar jogalkotó is támogat, méghozzá társasági adókedvezmény formájában – tehát nemcsak energia-, hanem adózási költségeink is csökkenhetnek. Az adótanácsadó cég szakemberei összefoglalták a legfontosabb szabályokat.

Ahogy még nem gondoltál az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásokra

Mi számít energiahatékonysági beruházásnak?

Az a beruházás vagy felújítás minősül a magyar társasági adózás fogalmi keretein belül  energiahatékonysági célúnak, amely azt eredményezi, hogy az adott vállalkozás a  beruházást/felújítást megelőző energiamennyiség felhasználásával több terméket tud  előállítani, vagy a beruházást/felújítást követően kevesebb energiával tud a korábbival  megegyező számú terméket előállítani. Arra vonatkozóan nincs előírás, hogy mennyivel –például hány százalékkal, vagy melyik mértékegység meghatározott értékével – kell  csökkennie az energiafelhasználásnak, ráadásul a csökkenteni kívánt energia bármi lehet:  földgáz, propán-bután (PB) gáz, benzin, gázolaj, távhő, villamos energia stb.

A beruházás/felújítás eredményeként megtakarított energiát azonban vagy  becsléssel/számítással, vagy pedig méréssel szükséges alátámasztani.

A gyakorlatban energiahatékonysági célú beruházás/felújítás lehet – egyebek mellett – egy  épület hőszigetelése, egy meglévő, korszerűtlen gázkazán vagy légkondicionáló rendszer  lecserélése (pl. hőszivattyús hűtési-fűtési rendszerre), vagy egy magas energiafogyasztással  üzemelő gyártóberendezés lecserélése egy alacsony fogyasztásúra.

Az energiahatékonyság adózási oldala

„A magyar társasági adótörvény szerint egy vállalkozás társasági adókedvezményt vehet  igénybe energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás üzembe helyezése és  üzemeltetése esetén a beruházás, felújítás üzembe helyezését követő adóévben – vagy  döntése szerint a beruházás, felújítás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt  adóévben” – hangsúlyozza Vizer József, a Grant Thornton adótanácsadási üzletág vezetője.  

A kedvezmény a beruházás/felújítás összes elszámolható költsége (ideértve az esetleges  állami támogatást is) után vehető igénybe (a lentebbi megkötéssel), viszont van egy (relatív)felső határa, amely függ egyrészt a beruházás/felújítás földrajzi helyétől, másrészt az  adókedvezményt igénybe vevő vállalkozás méretétől is:

*: Az „Egyéb” alatt az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és  Pest tervezési-statisztikai régiókat értjük.

Ezenkívül van egy abszolút felső határ is: függetlenül a fenti százalékos értékektől, a  támogatás mértéke nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget. A  szóban forgó adókedvezmény, a fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett társasági adó  legfeljebb 70%-ig vehető igénybe.

Az adózás részletei

Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás/felújítás adókedvezménye egyrészt  társasági adó visszaigénylésre ad lehetőséget (ha az érintett vállalkozás korábban előlegként  magasabb összeget fizetett az adókedvezménnyel csökkentett tényleges társasági adónál),  másrészt az alacsonyabb társasági adókötelezettség alacsonyabb előlegfizetéssel jár, hiszen  a tényleges társasági adó 4, vagy 12 részletre osztásával kerül meghatározásra a jövőben  fizetendő társasági adóelőleg.

Vagyis ez a társasági adókedvezmény-lehetőség elsősorban azon vállalkozások számára  ajánlott, amelyek a beruházás/felújítás üzembehelyezésének évében, vagy az azt követő 5-6  évben várhatóan nyereségesen működnek majd és emiatt társasági adófizetési  kötelezettségük keletkezik.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Jelen adókedvezmény tehát az elszámolható költségek után vehető igénybe. Ilyen költségnek  minősül a magasabb energiahatékonysági szint elérését elősegítő, vagy az  energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke.  Hangsúlyozandó, hogy az adókedvezményt kizárólag magasabb energiahatékonysági szint  elérését szolgáló beruházás/felújítás esetében lehet a teljes költségre érvényesíteni, minden  más esetben csak azzal a többletköltséggel lehet számolni, ami ahhoz kellett, hogy az  egyébként is megvalósítani tervezett beruházás magasabb energiahatékonyságot érjen el.  Például, ha egy vállalkozás egyébként is bővítené gyártósorát, de a rendelkezésére álló  lehetőségek közül azért választ egy számára drágább megoldást, mert azzal a géppel energiát  is meg tud majd takarítani, akkor ezen drágább gép többletköltsége tekintetében tud a szóban  forgó adókedvezménnyel élni.

Kell energetikai szakértő is

Annak meghatározása, hogy egy beruházás esetében mi minősül teljesen figyelembe vehető  költségnek és mi minősül csupán többletköltségnek, laikusok számára nem egyszerű. Éppen ezért mindenképpen érdemes egy energetikai szakértő segítségét igénybe venni annak  eldöntése érdekében, hogy melyik kategóriába esik a beruházás/felújítás. Az elszámolható  költség téves megállapítása esetén ugyanis komoly társasági adóhiánnyal lehet számolni az  utólagos NAV vizsgálat során.

A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az érintett vállalkozás – legkésőbb az  adókedvezmény igénybevétele első adóévének társasági adóbevallása benyújtásáig – rendelkezzen a kapcsolódó kormányrendelet szerinti igazolással, amely alátámasztja, hogy  beruházása, felújítása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak, felújításnak  minősül. Ilyen igazolást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett  névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet állíthat ki.

Hangsúlyozandó, hogy az állapotfelmérésnek, ill. a kiindulási energiaszint energetikai auditor  által történő meghatározásának már a beruházás, felújítás megkezdése előtt meg kell  történnie. Ennek elmaradása kockázatot jelenthet egy adóellenőrzés során, tehát nem csak  arra kell kiemelt figyelmet fordítani, hogy megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező szakértő  kerüljön megbízásra, de a megbízás időbelisége is fontos szempont a beruházás/felújítás  tervezése során.

Feltételek

Megújuló energiaforrásból nyert energia felhasználását célzó beruházás, felújítás esetén  korlátozás, hogy az adókedvezmény csak abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a  beruházás/felújítás az energiahatékonyság növekedésével jár. Az adókedvezmény  igénybevételének további feltétele, hogy az érintett vállalkozás a beruházás/felújítás részét  képező valamennyi eszközt használatba vegye és ezeket az üzembe helyezést követő legalább  öt évig („kötelező üzemeltetési időszak”) a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint  üzemeltesse, használja.

A fentiek nyomon követése és utólagos ellenőrizhetősége céljából az érintett vállalkozásnak  külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a kapcsolódó eszközök üzembe  helyezésének (vagy adott esetben állományból való kikerülésének) időpontját, helyét és  bekerülési értékét.

Az adókedvezmény azonban nem minden energiahatékonysággal kapcsolatos  beruházás/felújítás esetén igényelhető. Nem vehető igénybe többek között akkor, ha az  érintett vállalkozás a fejlesztést azért hajtja végre, hogy a beruházás/felújítás megkezdésének  időpontjában már elfogadott uniós szabványoknak feleljen meg, vagy ha a beruházás tárgya  személygépkocsi (ide nem értve a nagy rakodóterű személygépkocsikat). Továbbá akkor sem  számíthatunk erre, ha az érintett vállalkozás ugyanazon beruházás kapcsán fejlesztési  adókedvezménnyel kíván élni (vagy élt). A szabályok betartására mindenképpen fokozott  figyelmet kell fordítani, mivel az adókedvezmény feltételeinek teljesítését a NAV az  adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer,  hivatalból ellenőrzi.

Megállapodást kötött a BDPST Group a Gellért Szálló megvételéről

Megállapodást kötött a BDPST Group a Gellért Szálló megvételéről, a vállalat az Indotek csoporttól vásárolta meg a hotelt birtokló cégcsoportot - közölte a BDPST Group pénteken az MTI-vel.
2022. 12. 10. 07:00
Megosztás:

Videoton Holding: az idei árbevétel meghaladja a 260 milliárdot

Az előzetes adatok alapján a Videoton vállalatcsoport idei árbevétele meghaladja a 260 milliárd forintot - jelentette be a székesfehérvári cégcsoport elnök-vezérigazgatója pénteki évzáró ünnepségükön.
2022. 12. 10. 06:00
Megosztás:

Az amerikai közgazdász szerint nincs zöld átmenet együttműködés nélkül

A nemzetközi kooperációt és párbeszédet kell előtérbe helyezni az olyan globális kérdések megoldásában, mint a fenntartható, zöld átmenet - mondta Jeffrey D. Sachs közgazdász professzor, a Columbia Egyetem Fenntartható Fejlődés Központjának igazgatója a Magyar Nemzeti Bankban (MNB) tartott előadásában az MNB közleménye szerint, amelyet az MTI-nek pénteken juttattak el.
2022. 12. 10. 05:00
Megosztás:

Így lehet több nyugdíjad: több gyerek vagy több unoka kell hozzá!

Az öregségi nyugdíj kiszámítása a hazai jogszabályok szerint alapvetően két dologtól függ: egyrészt a nyugdíj alapját képező havi átlagkeresettől, másrészt a munkában töltött évek számától, amit szolgálati időnek nevezünk. Jelen cikkünkben most a szolgálati időre fogunk koncentrálni, hiszen hosszabb szolgálati idő = nagyobb nyugdíj. De hogyan függ össze a nyugdíj szolgálati idő a gyermekek vagy épp az unokák számával? A még nem nyugdíjas nagymama és a nagypapa hogyan szerezhet szolgálati időt unokája gondozása, nevelése időtartamára?
2022. 12. 10. 04:00
Megosztás:

Sok lehetőséget kínál az új közös agrárpolitika

Sokféle lehetőséget és opciót kínál az új, 2023 és 2027 közötti uniós támogatási időszakban a közös agrárpolitika (KAP) a magyar gazdák számára - fogalmazta meg az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára pénteken Keszthelyen.
2022. 12. 10. 03:00
Megosztás:

Döntöttek a közgyűlések: létrejön az óriásbank, a Magyar Bankholding

December 9-én az MKB Bank és a Takarékbank közgyűlése elfogadta a Magyar Bankholding fúziós menetrendjének második lépését, emellett az MKB Bank közgyűlése döntött az MKB tőkéjének megemeléséről is. Ennek értelmében 2023. május 1-jén egyesül a bankcsoport két tagbankja, az MKB Bank és a Takarékbank, és május 1. után MBH Bank Nyrt. néven, egységes márkanévvel és arculattal folytatja működését. Az így létrejövő nagybank Magyarország második legnagyobb piaci szereplője lesz, közel 11 ezer milliárd forintos mérlegfőösszeggel, 2,3 millió ügyféllel és számos területen piacvezető pozícióval. A fúzió következő lépésének megvalósításához szükséges felügyeleti engedélyeztetés folyamatban van.
2022. 12. 10. 02:00
Megosztás:

Tempósan ért csúcsra a lakáspiac

Bár a tranzakciók számának csökkenése már a piac megtorpanására utal, az év első háromnegyedében még igen sokan tapasztalhatták, hogy számottevően felértékelődött az otthonuk. A NAV adatait feldolgozó legfrissebb OTP Lakóingatlan Értéktérkép szerint a legnagyobb nyertesek között érezhetik magukat például a veszprémiek, a baranyaiak és a csillaghegyiek is.
2022. 12. 10. 01:00
Megosztás:

Többnyire támogatóak a magyar munkavállalók a megváltozott munkaképességű emberekkel

A többségi munkavállalóknak majdnem fele dolgozott már együtt megváltozott munkaképességű emberrel és többségében pozitív a tapasztalataik vannak a közös munkával kapcsolatban. Ezeknek a munkavállalóknak több mint a fele nyilatkozta, hogy jó élmény volt a közös munka, 45 százalékuk pedig nem érzett jelentős különbséget a nem megváltozott munkaképességű kollégákkal való együttműködéshez képest. A munkavégzés során ritkán előforduló, de kihívást jelentő tényezők közül leginkább a sérült emberekkel kapcsolatos tapasztalat hiányát és az ebből fakadó bizonytalanságot említik a magyar dolgozók – derül ki a Profession.hu, a témában végzett legfrissebb kutatásából.
2022. 12. 10. 00:01
Megosztás:

Gyengültek a New York-i tőzsde főbb mutatói

Gyengüléssel zártak pénteken a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
2022. 12. 09. 23:00
Megosztás:

A cipzár legfontosabb része: a cipzárkocsi

Te már megszámoltad, hogy az otthon található eszközökön, ruhákon, kiegészítőkön összesen mennyi cipzár van? A válasz valószínűleg “nem”, és ezzel biztosan nem vagy egyedül, sőt, a döntő többségnek eszébe sem jut, hogy mégis mennyi felhasználási módja van ennek a nagyon egyszerű eszköznek.
2022. 12. 09. 22:30
Megosztás:

Az MVM Next meghatározta a végső menedékes időszak utáni fix áras energia jövő évi tarifáit

Az MVM Next meghatározta a végső menedékes időszak utáni fix áras energia jövő évi tarifáit az érintett néhány tízezer, nem magánszemély ügyfél számára, a tervezhetőség érdekében a január elsejétől érvényes árakat már  pénteken közzétették - hívta fel a figyelmet az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az MTI-nek küldött pénteki közleményében.
2022. 12. 09. 22:00
Megosztás:

A vízügyi infrastruktúra fejlesztésével növelik az árvízi biztonságot a Tisza-völgyben

A vízügyi infrastruktúra fejlesztését szolgáló projekt kezdődik az Európai Unió és a magyar állam 5,6 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásával a Tisza-völgyben; a várhatóan 2023. november végére elkészülő beruházás hozzájárul az árvízi biztonság növeléséhez a térségben - jelentették be pénteken Szolnokon
2022. 12. 09. 21:00
Megosztás:

A valódi futball izgalmát adja vissza az interaktív magyar társasjáték

Nincs még egy olyan társasjáték a piacon, ami olyan magas színvonalon ötvözi az ügyességet, a szerencsét és a stratégiát, mint a Footballiser. Horváth Miklós, a száz százalékban magyar gyártmányú és fejlesztésű interaktív játék ötletgazdája elmondta, több mint ezer verziót teszteltek, mire eljutottak a végleges prototípusig. A társas ugyanazt az életérzést közvetíti, mint a labdarúgás, a gólörömöket is meg lehet élni benne, ráadásul a gyermekek kézügyességét és a finommotorikus mozgásukat is bizonyítottan fejleszti.
2022. 12. 09. 20:00
Megosztás:

A szerb parlament elfogadta a jövő évi költségvetést

A szerb parlament elfogadta pénteken a 2023. évi költségvetést, amely a bruttó hazai termék (GDP) 3,3 százalékának megfelelő hiánnyal számol.
2022. 12. 09. 19:00
Megosztás:

Szombaton indul a BÁV online művészeti aukciója

Zsolnay-kerámiákra, szecessziós ezüsttárgyakra, retro lámpákra, órákra és festményekre is lehet licitálni a BÁV szombaton induló 7. Online Aukcióján december 19-ig az axioart.hu oldalon.
2022. 12. 09. 18:30
Megosztás:

Nem teljesített vállalásokért bírságolt a Médiatanács

A MaxiRádió, a Balaton Rádió és a 88,9 - BestFM rádiók nem teljesített vállalásai miatt szabott ki pénzbüntetést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa, amely két helyi rádiós frekvencia pályázati felhívását is véglegesítette - közölte az NMHH Kommunikációs Igazgatósága pénteken az MTI-vel.
2022. 12. 09. 18:00
Megosztás:

Több mint 30 milliárd forintból valósultak meg szociális infrastruktúra-fejlesztések

Az elmúlt években a Széchenyi 2020 program keretében országosan 377 helyszínen több mint 30 milliárd forintot fordítottak kifejezetten a szociális infrastruktúra és az alapszolgáltatások fejlesztésére - közölte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírbogáton.
2022. 12. 09. 17:30
Megosztás:

Az EU fokozná a védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság elleni küzdelmet

Az Európai Unió egészségügyi minisztereit tömörítő tanács fokozná a védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság elleni küzdelmet, valamint a jövőbeli egészségügyi kihívásokra való uniós felkészülést és együttműködést - tájékoztatott az uniós tanács pénteken.
2022. 12. 09. 17:00
Megosztás:

Közösen épít hőszigetelőanyag-gyárat a Masterplast és a Market

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Masterplast cégcsoport és a Market Építő Zrt. két új, kőzetgyapot hőszigetelő anyagot előállító gyár létrehozására Magyarországon és Szerbiában - jelentették be a társaságok közös sajtótájékoztatójukon Budapesten pénteken.
2022. 12. 09. 16:30
Megosztás:

Csalók ismét Csányi Sándor nevével élnek vissza

Csalók Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatójának nevét és fotóit használják fel arra, hogy gyanútlan és hiszékeny embereket tőrbe csaljanak, valószínűtlen hozammal kecsegtető, befeketésnek álcázott ígéretekkel megszerezzék az adataikat és a pénzüket - figyelmeztet az OTP Bank pénteki közleményében.
2022. 12. 09. 16:00
Megosztás: